prevnext
Menu

Consum

conset-4-5_9

ConSet 2.5 – 8.0

 

Setvospremači ConSet 2.5 – 8.0 razvijeni su kao oruđa za pripremu zemljišta za univerzalne traktore snage od 40 do 215 KS.

 

Model Br. radnih tela Težina za Traktor
ConSet 2.5 23 630 kg do 60 KS
ConSet 2.9 27 750 kg do 75 KS
ConSet 3.2 30 800 kg do 85 KS
ConSet 3.6 34 950 kg do 105 KS
ConSet 4.1 39 1150 kg do 120 KS
ConSet 4.5 43 1300 kg do 130 KS
ConSet 5.0 47 1600 kg do 150 KS
ConSet 5.5 52 1750 kg do 170 KS
ConSet 6.0 57 2100 kg do 190 KS

Područje primene

Setvospremač je pogodan za rad do 12 cm dubine i koristi se za predsetvenu pripremu zemljišta.

 

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuje kopljasta motičica ili S-opruga koja obezbeđuje idealan setveni sloj u dva prolaza. Dupli valjci koji se nalaze pozadi maksimalno sitne zemljište što se odlikuje boljom pripremom zemljišta.