prevnext
Menu

Consum

comet_nvt-2-5_2-1

Opšti podaci

Nošene tanjirače NVT 2.2, 2.5, 2.8 tipa razvijeni su kao srednje teške tanjirače za univerzalne traktore snage 40-80 kW. Dve baterije diskova raspoređeni su u obliku slova „V“. Ležajevi su samopodešavajući, način kačenja je nošeni.

Model Razmak diskova Prečnik diska Broj diskova Težina
Comet 2.2 19 cm 560 mm 24 750 kg
Comet 2.5 19 cm 560 mm 28 850 kg
Comet 2.8 22 cm 560 mm 28 900 kg

Područje primene

Tanjirača je pogodna za rad do 22 cm dubine, za rad na površini sa i bez biljnih ostataka, te iste usitnjava i meša.
Mašina je pogodna za ljuštenje stiništa, za rad posle oranja, za predsetvenu pripremu na srednje teškim i ne previše vlažnom zemljištu.

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuje disk usled obrtaja. Diskovi su nanizani na zajedničku osovinu, rasporešeni su pod uglom 12 ili 25 stepeni. Što je ugao baterije veći, time je intezitet drobljenja i sitnjenja veći (srazmerno tome i potrebna snaga za vuču se povećava)